Podaci firme ::::.
Ekonomija bb
Kulpin, 21472
Srbija
Tel.: 021/786-051
Mapa
E-mail: cheman@eunet.rs

service description:

Podaci firme ::::.

Ribare, 35220
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Poljoprivrdna apoteka "AGROPROMET" je firma nastala 2006. godine sa ciljem pobošanja poljoprivredne i stočarske proizvodnje na teritoriji opštine Jagodina.
Od tada je proširila svoje kapacitete pa osim stočne hrane, veštačkih đubriva i semenske robe, nudi i poljoprivredne alate, plastiku i sav prateći program uz garantovano najbolju uslugu i najniže cene.

Šta nudimo nasim kupcima?
-Komponente za stočnu hranu
-Merkantilni kukuruz
-Stočno brašno
-Sve potrebne alate za poljoprivredu
-Veziva
-Sve vrste folija i alata za domaćinstvo

Podaci firme ::::.

service description:

Veterinarski zavod.

Veterinarski zavod “Subotica”a.d. je na području Srbije jedan od vodećih proizvođača: hrane za životinje, biofarmaceutskih preparata, kao i preparata za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Tome doprinosi dobra organizacija, jasno definisani vizija, misija i ciljevi, kao i jasan strateški dugoročni plan sa precizno određenim nosiocima zadataka i odgovornosti unutar svakog proizvodnog segmenta. Naš zadatak jeste da uspešnim poslovanjem doprinosimo dobrobiti akcionara, zaposlenih i društvene zajednice


Vizija

Kvalitetan i širok asortiman, kompletan servis od preventive, preko ishrane do lečenja životinja, čini Veterinarski zavod „Subotica” a.d. jedinstvenom ustanovom ovog tipa u Srbiji. Stalnim ulaganjem u znanje svojih stručnjaka, praćenjem savremenih tehnoloških procesa i naučnih istraživanja, Veterinarski zavod “Subotica” a.d. kroji svoj put ka budućnosti.
Tradicija, trajanje i kvalitet - jeste ono što određuje Veterinarski zavod "Subotica"a.d.. U devetoj deceniji svog poslovanja Veterinarski zavod "Subotica"a.d. predstavlja ponos "Victoria Grupe" unutar koje posluje i jedno od najuspešnijih preduzeća u oblasti veterine, ne samo u Srbiji, već i u jugositočnoj Evropi. Okrenutost Zavoda agraru, pokazuje, pak, uverenje da svoju ekonomsku stabilnost, ali i evropsku reputaciju Srbija može i treba da zasniva na poljoprivrednoj proizvodnji.


Postizanje najviših standarda i jačanje izvoza

Jačanje pozicije Veterinarskog zavoda "Subotica"a.d. na domaćem, ali i inostranim tržištima garantuje i stalno unapređenje kvaliteta proizvoda i proizvodnje, ali i samog procesa organizacije poslovanja.

Veterinarski zavod "Subotica"a.d. je prva veterinarska institucija u Srbiji koja je dobila HACCP sertifikat, a trenutno smo u postupku uvodjenja GMP standarda.


Zavod ima izvršenu sertifikaciju sistema menadžmenta ISO 9001:2000, od oktobra 2009. Poseduje sertifikat ISO 22000: 2005 tj. sistem upravljanja bezbednoscu hrane unutar kog su i HACCP principi. Ova sertifikacija potvrdjuje najvisi nivo organizacije preduzeća i objedinjuje najviše standarde u svim segmentima rada. To će doprineti još boljem funkcionisanju složenog sistema organizacije VZS .
Veterinarski zavod "Subotica"a.d. je u stanju da na najbrži i najadekvatniji način zadovolji sve potrebe tržišta - od preventive, preko uzgoja do lečenja životinja.

Godine velikih investicija

Od momenta preuzimanja od strane Victoria Group-e, Veterinarski zavod “Subotica” belezi stalan rast prihoda. Od 2005. godine kontinuirano se ulaze u tehnologiju, kvaltet I kadraove
2008. i 2009. godinu su u Veterinarskom zavodu "Subotica"a.d. obeležile značajne investicije od preko 6 miliona evra:

* pristupilo se rekonstrukciji i modernizaciji starih i izgradnji novih pogona za proizvodnju hemofarmaceutskih proizvoda
* urađena je gasifikacija čitavog sistema proizvodnje, što je investicija koja će doprineti povećanju ekoloških standarda, ali i dodatnom poboljšanju kvaliteta proizvoda u fabrikama stočne, hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce
* u junu mesecu 2009.godine je svecano otvorena je fabrika za proizvodnju ekstrudirane hrane za ribe SOPRIFISH.

Značaj gasifikacije i preuzimanja proizvodnje SOPROFISH-a

Gasifikacija čitavog sistema proizvodnje, koju je izradio Veterinarski zavod "Subotica"a.d. doprinosi povećanju ekoloških standarda, ali i dodatnom poboljšanju kvaliteta proizvoda u fabrici stočne hrane.

Sistem gasifikacije omogućava kontinuitet pare neophodne za ekstrudiranje, čime se obezbeđuje najviši kvalitet proizvodnje i u ovom segmentu koji za Zavod postaje izuzetno značajan i zbog činjenice da je od Sojaproteina preuzeo proizvodnju "Soprofiša" - programa proizvodnje ekstrudirane hrane za ribe.

Veterinarski zavod "Subotica".a.d. i do sada je proizvodio peletiranu hranu za ribe, a izgradnja novih pogona omogućava udvostručenje proizvodnje ekstrudirane hrane..Jačanje poslovanja i izvoza

Investicije u razvojni projekti omogućile su da, čak i u godini svetske ekonomske krize, Veterinarski zavod "Subotica"a.d. poveća broj zaposlenih, koji na kraju 2009. iznosi 329. Uz to Veterinarski zavod "Subotica"a.d. nastavlja sa stalnim ulaganjem u znanje svojih stručnjaka. Kontinuirano se radi na daljem usavršavanju tima, što podrazumeva ne samo praćenje savremenih tehnoloških procesa i naučnih istraživanja i edukaciju kadrova u proizvodnji, već i visokostručnih kadrova u prodaji, pa i samom menadžmentu.

Gotovo devet decenija tradicije na ovaj način najbolje pokazuju da ujedno predstavljaju i jasno definisan put u budućnost - Veterinarskog zavoda "Subotica" a.d., na kome će, kako i poručuje slogan Zavoda - uvek biti - KVALITET PRE SVEGA!

Podaci firme ::::.

service description:

Preduzeće Fitolek d.o.o. iz Vršca osnovano je 16. januara1996. godine i za početnu delatnost kojom se bavilo imalo je promet pesticida i poljoprivrednog repromaterijala, kao i vršenje usluga.

Krajem 1997. godine i početkom 1998. godine počinje sa proizvodnjom stočne hrane. Ovaj početak karakteriše mali obim proizvodnje koji je iznosio oko 50.000 kg/mesečno, da bi se tokom vremena taj broj povećao i danas iznosi oko 300.000 kg na mesecnom nivou.

Fabrika stočne hrane Fitolek nastala je 1998-e godine, sa ciljem da stvorimo zdravu stočnu hranu i pratimo evropske trendove u ishrani stoke. Intenzivnim radom, sa specijalizovnim stručnim kadrom i uz saradnju Veterinarskog fakulteta u Beogradu, ostvarili smo svoju početnu viziju, stvorili smo hranu izvrsnog kvaliteta sa kojom možemo da pariramo i na evropskom tržištu. U nasem asortimanu proizvoda možete naći potpune i super smese za ishranu svih kategorija životinja.

Naš osnovni cilj predstavlja tendencija ka stalnim inovacijama u ishrani stoke, tj. poboljšanju kvaliteta hrane, kao i edukaciji ljudi o sigurnoj i uspesnoj ishrani. F.S.H Fitolek poseduje sertifikate HACCP - RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003 i ISO 9001:2000.

Fitolek d.o.o. pored proizvodnje stočne hrane kao glavne delatnosti, bavi se i trgovinom poljoprivrednih proizvoda, repromaterijalom za poljoprivredu (semenima, veštačkim đubrivom, pesticidima), ugovara proizvodnju sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima…


Krajem 1997. godine i početkom 1998. godine počinje sa proizvodnjom stočne hrane. Ovaj početak karakteriše mali obim proizvodnje koji je iznosio oko 50.000 kg/mesečno, da bi se tokom vremena taj broj povećao i danas iznosi oko 300.000 kg na mesečnom nivou.

Fabrika stočne hrane Fitolek nastala je 1998-e godine, sa ciljem da stvorimo zdravu stočnu hranu i pratimo evropske trendove u ishrani stoke. Intenzivnim radom, sa specijalizovnim stručnim kadrom i uz saradnju Veterinarskog fakulteta u Beogradu, ostvarili smo svoju početnu viziju, stvorili smo hranu izvrsnog kvaliteta sa kojom možemo da pariramo i na evropskom tržištu. U nasem asortimanu proizvoda možete naći potpune i super smese za ishranu svih kategorija životinja.

Naš osnovni cilj predstavlja tendencija ka stalnim inovacijama u ishrani stoke, tj. poboljšanju kvaliteta hrane, kao i edukaciji ljudi o sigurnoj i uspešnoj ishrani. F.S.H Fitolek poseduje sertifikate HACCP- RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003 i ISO 9001:2000.
Podaci firme ::::.

service description:

Proizvodnja tovnih pilića

Proizvodnja stočne hrane

Proizvodnja mleka
(u pripremi)

Uvoz komponenti za stočnu hranu

Prodaja poljoprovrednih proizvoda

Projektovanje, konstrukcija i izrada dokumentacije za opremu iz domena procesne industrije i ostala sudovska tehnika za hemijsku, framaceutsku, prehrambenu, namensku industriju, ...
Podaci firme ::::.

Irig, 22406
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

D.O.O. LIRAMIX se bavi proizvodnjom kvalitetne hrane za životinje.
Proizvodnu paletu za ishranu preživara sačinjavaju potpune smeše, dopunske smeše-superi i premiksi. Svi proizvodi iz proizvodne palete za ishranu preživara su formulisani u skladu sa najnovijim standardima i saznanjima vezanim za nutritivne potrebe životinja. Poseban akcenat u sklopu ishrane preživara stavljen je na ishranu teladi i visoko mlečnih krava. Kod krava muzara visoke mlečnosti moguća je pojava različitih metaboličkih poremećaja usled neadekvatne ishrane - pri narušavanju funkcije varenja može doći do pojave ketoze, acidoze, laminitisa i drugih oboljenja izazvanih nepravilnom ishranom. Primenom najkvalitetnijih hraniva, kao i njihovim pravilnim balansom napravili smo kvalitetne proizvode za ishranu visoko mlečnih krava (u tipu potpunih i dopunskih smeša kao i premiksa) koji spomenute probleme u proizvodnji svode na najmanju meru. Pored redovne kvalitetne proizvodne palete za ishranu svih kategorija preživara, spremni smo da ponudimo i posebno formulisane proizvode koji najviše odgovaraju vašim proizvodnim uslovima i proizvodnoj problematici.. Proizvodnu paletu za ishranu svinja sačinjavaju potpune smeše, dopunske smeše, dopunske smeše-superi i premiksi. Svi proizvodi iz proizvodne palete za ishranu svinja su formulisani u skladu sa standardima i saznanjima vezanim za nutritivne potrebe životinja. Poseban akcenat u sklopu ishrane stavljen je na ishranu najosetljivije kategorije - na prasad. Prasad u svojim prvim nedeljama života prolazi kroz kritične faze što je posledica još nerazvijenog enzimskog sustava za varenje (u uzrastu od oko 40 dana starosti dolazi do formiranja enzimskog sistema), nerazvijenog imunog sistema (imuni sistem na nivou imunoglobulina razvija se sa oko 4 meseca starosti), kao i posledica raznih stresnih situacija i infekcija raznim patogenima.Primenom najkvalitetnijih hraniva kao i njihovim pravilnim balansom napravili smo kvalitetne proizvode u ishrani prasadi) u tipu potpunih smeša kao i premiksa) koji spomenete probleme u proizvodnji prasadi svode na najmanju meru. Pored redovne kvalitetne proizvodnje palete za ishranu svih kategorija svinja, spremni smo da ponudimno i posebno formulisane proizvode koji najviše odgovaraju vašim proizvodnim uslovima i poizvodnoj problematici Na pravom ste putu sa LIRAMIX proizvodima.

Proizvodnu paletu za ishranu živine sačinjavaju potpune smeše, dopunske smeše-superi i premiksi.
Svi proizvodi iz proizvodne palete za ishranu živine su formulisani u skladu sa najnovijim standardima i saznanjima vezanim za nutritivne potrebe novih hibrida. Prilikom sastavljanja proizvoda za ishranu živine polazilo se je i od određenih morfoloških i fizioloških specifičnosti živine - mala dužina organa za varenje, zadržavanje i varenje hrane kratko traje - oko 12 časova, sami fiziološki procesi varenja su mnogo intenzivniji - zbog toga je porast mnogo brži a iskorištavanje hrane bolje ( tovni pilići u prvih 6 nedelja uvećaju svoju telesnu masu za preko 50 puta uz konverziju ispod 2 kg. Iz tih razloga živina vrlo brzo pokazuje deficit u hranjivim materijama ukoliko se ne koriste kvalitetna koncentrovana i lako iskoristiva hraniva.
Primenom najkvalitetnijih hraniva, kao i njihovim pravilnim balansom napravili smo kvalitetne proizvode za ishranu živine (u tipu potpunih i dopunskih smeša kao i premiksa) koji omogućavaju postizanje proizvodnih rezultata u skladu sa najnovijim tehnološkim normativima.
Pored redovne kvalitetne proizvodne palete za ishranu živine, spremni smo da ponudimo i posebno formulisane proizvode koji najviše odgovaraju vašim proizvodnim uslovima i proizvodnoj problematici.
Na pravom ste putu sa LIRAMIX proizvodima
Podaci firme ::::.
Kaće Dejanovića 32
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/401-973
Fax: 021/639-67-61
Mapa

service description:

PRODAJA KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU
Podaci firme ::::.
Futoški put 40 B
Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

PREMIKSI
STOCNA HRANA


Preduzeće DREN je osnovano 1991. godine sa ciljem proizvodnje premiksa za stočnu hranu.
Pažljivo odabrana oprema za proizvodnju sa timom visokostručnih kadrova, garancija su kvaliteta naših proizvoda. U DREN-u se posao ne završava prodajom. Stručnjaci za ishranu i zaštitu zdavlja životinja na raspolaganju su kupcima u svakom trenutku.


TOP predsmeše sadrže vitamine i mikrominerale po najvišim zahtevima, dobro izbalansirane makrominerale, aminokiseline, enzime, prirodne probiotike, ... Navedeni proizvodi u svom sastavu sadrže samo one dodatke koji su dozvoljeni Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje.

TOP predsmeše NE SADRŽE ANTIBIOTIKE

Izborom DREN tehnologije u proizvodnji stočne hrane osiguravate zdravlje životinja, visoku proizvodnju, manji utrošak hrane po jedinici proizvoda, kvalitetan i zdrav proizvod, sigurno snabdevanje i na kraju proizvodnju koja donosi dobit.

Facebook