Podaci firme ::::.

service description:

"GRAFOPRODUKT" doo SUBOTICA
*IZDAVAČKA I GRAFIČKA DELATNOST
*USLUGE ŠTAMPE

Posedujemo sertifikate:
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
EN ISO/IEC 27001:2005
EN ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007
Excellent SME


Izdavačka kuća i štamparija "GRAFOPRODUKT" je osnovana 1992. godine. Pravac razvoja nije samo proširenje mašinskog parka, nego i povećanje broja zaposlenih stručnih kadrova u cilju zadovoljavanja zahteva tržišta i pronalaženja novih potencijalnih mogućnosti za saradnju.

Pored izdavačke delatnosti knjiga, časopisa bavimo se i štampom kataloga, brošura, letaka kao i izradom lake kartonske ambalaže i etiketa.
PRIPREMA

3 operatera rade na računarima velikog kapaciteta, koji omogućavaju nesmetani rad. U uslužnu delatnost spada: skeniranje, filmovanje, osvetljavanje ploča CTP.

Da bih zadovoljili naše klijente bavimo se:
- prelomom knjiga, časopisa
- dizajniranjem kataloga i reklamnih površina
- izrada logotipa.
- fotografisanje u visokoj rezoluciji zgrada, proizvoda i predmeta za različite publikacije.

Više o dostavi materijala za štampu i o uslovima za ponudu štampe pogledajte na: www.grafoprodukt-subotica.rs

OFSET

Osnovna tehnologija je ofsetna tabačna štampa. Raspolažemo sa 4 ofsetne mašine:
-Četvorobojna B2
-Dvobojna B2
-Četvorobojna A3
-Jednobojna B3

Tehnološke mogućnosti dozvoljavaju štampu na papiru od 60 do 400 grama.

Pored toga raspolažemo sa digitalnom štampom i štampom velikog formata.

SOLVENT

- Mimaki CJV solventni štampač (CJV30-160)
- Integrisani solventni štampač-kater (Print&Cut)
- Mimaki CJV30 solventni štampač-kater je unapređenje starog solventnog štampača Mimaki JV3, jedinstvenim integrisanim sistemom za štampu i sečenje, što donosi mnogo veći izbor pri radu i fleksibilnost.
Od prodavnica suvenira, kopirnica, agencija za dizajn, sitoštampara, izrade reklama i drugih vrsta usluga štampe, CJV30 serija nudi svojim korisnicima visoke performanse štampe i sečenja. Reklame velikog formata, kao što su: veliki posteri, autografika, POP displeji, backlit, dekoracija prozora, autografika, podne reklame i sl.

Terenski rad, merenje, lepljenje itd., nismo u mogućnosti da obavljamo.

U mogućnosti smo da pružamo usluge: štancanja, spiralisanja, plastificiranja, osvetljenja filma i ploča (CTP), dizajna, preloma.

DORADA

Dorada zapošljava tri profesionalna knjigovesca. Njihovu stručnost dopunjuje naš mašinski park: savijačica, sakupljačica, plastificirka, kaširka, binder i heftalica velikog formata.
Pored navedenog mašinskog parka pomažu i pomoćni uređaji. U mogućnosti smo da radimo:
- numeraciju
- štancovanje do B2 formata (fascikle, kutije)
- lepljenje i šivenje knjige.

Poslovni partneri mogu da računaju na brze i kvalitetne poslove.

Postite naš sajt www.grafoprodukt-subotica.rs i svako će te naći zanimljivosti. Zbog ograničenog prostora nemoguće je prezentirati ceo spektar prizvodnog programa. Tražite ponudu i detaljne informacije.

E-mail: grafosu@mts.rs Tel.: 024/555-032
E-mail: office@grafoprodukt-subotica.rs
E-mail: director@grafoprodukt-subotica.rs
E-mail: commerce@grafoprodukt-subotica.rs

vaše slike:

Bilteni - Katalozi
Časopisi
CTP
ctp uređaj
design
Digitalna štampa
Dizajn
dizajn i izrada pozivnica
Dizajnerske usluge
etikete
grafička obrada kataloga
Grafička priprema i dizajn
grafičke usluge
Grafičke usluge i štamparija
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Ekskluzivni pisaći pribor i poslovna galanterija, proizvodnja i uvoz.

Izdavaštvo

Usluga digitalne štampe

Laserske gravure
Podaci firme ::::.
Ul.Crnotravska 7 - 9
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/26-63-733
Fax: 011/26-67-522
Mapa

service description:

Izdavačko štamparsko preduzeće

Pretežna delatnost društva je izdavanje i štampanje naučne i stručne literature, enciklopedijskih i leksikografskih izdanja, rečnika, udžbenika iz oblasti medicine, prava i ekonomije, priručnika, zakona i komentara zakona, monografskih izdanja, službenih i poslovnih obrazaca, časopisa i novina , kao i pružanje grafičkih usluga, knjigovezačkih radova i trgovina na veliko i malo.

Izdavačko štamparsko društvo Savremena Administracija je lider u regionu po obimu i načinu proizvodnje , a svedok tome je tradicija duga 58 godina.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

Kategorije:

service description:

Privredno društvo "FORUM MEDIA" d.o.o, sa sedištem u Beogradu, osnovano je u junu 2008. godine kao ćerka firma nemačkog izdavača "FORUM MEDIA GROUP".

Matična firma povezuje samostalna privredna društva u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj, Rusiji, Turskoj, Kini, Kazahstanu i Srbiji, a svrstana je među 500 firmi sa najbržim rastom u EU.

Publikacije u svakoj izdavačkoj kući u okviru kompanije "FORUM MEDIA GROUP" u potpunosti su usklađene sa zakonodavnim sistemom svake pojedinačne države, prilagođene su potrebama lokalnih preduzeća i aktuelnim promenama na tržištu. Urednici i autori srpskih izdanja su naši renomirani stručnjaci aktivni u privredi, javnom sektoru i stručnim udruženjima. Njihovo znanje i iskustvo u praksi donose čitaocima i korisnicima naših izdanja najnovija stručna i praktična znanja, kao i veliku pomoć u postizanju poslovnih ciljeva.

Izdavačka kuća "FORUM MEDIA" korisnicima nudi aktuelne poslovne, privredne i pravne informacije, kao i zakonske propise. Obezbeđuje upotrebljive i praktične obrasce, uzorke, primere, modele, tabele i ostale alatke koje olakšavaju rad i štede vreme.

Našim korisnicima garantujemo:

- praktičnu primenu: pretplatnicima nudimo proizvode koje mogu brzo i lako primeniti u svakodnevnom radu

- stručnost: naša izdanja omogućavaju precizan i stručan rad usklađen sa najnovijim poslovnim informacijama i pravnim propisima

- aktuelnost: svaki priručnik i CD redovno ažuriramo novim informacijama, a korisniku nudimo tumačenja usklađena sa potrebama tržišta i zakonodavnim sistemom, obrasce i uzorke za konkretnu upotrebu u praksi.

Naše publikacije koriste menadžeri, ali i drugi zaposleni u lokalnim kompanijama, kako javnog, tako i privatnog sektora. Prisutni smo u brojnim domaćim velikim, srednjim i malim firmama, ali i međunarodnim predstavništvima. Aktivnosti koje smo osmislili iz godine u godinu unapređujemo. Sa velikim optimizmom idemo u budućnost i uvereni smo da ćemo uz inovativan rad i postavljene standarde ostvariti svoje poslovne ambicije.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"MBA" - Institut za poslovna istraživanja ostvaruje različite vrste aktivnosti, od kojih su najznačajnije:

- izrada naučnih i stručnih projekata
- konsalting
- izdavačka delatnost
- edukacija kadrova koji rade u bankama, privredi, drugim oblicima organizovanja biznisa i institucijama.

U ostvarivanju svojih aktivnosti Institut sarađuje sa najeminentnijim domaćim i inostranim stručnjacima za pojedine oblasti i institucijama. Institut je član Nacionalnog odbora, a time i Međunarodne trgovinske komore sa sedištem u Parizu, čime je stekao pravo učešća u radu svih njenih komisija i radnih tela.

Institut ostvaruje i veoma značajnu i uspešnu saradnju sa brojnim univerzitetima, fakultetima, institutima i drugim relevnatnim institucijama iz celog regiona, plasirajući svoje usluge na ovom, izuzetno značajnom tržištu. Rešenjem Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije od 19. novembra 2010. godine, Institut je dobio saglasnost za organizovanje obuke za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Ove osnovne aktivnosti Instituta uslovile su i njegovu organizacionu strukturu, koju čine sledeći centri:
- Centar za edukaciju
- Centar za projekte
- Centar za izdavačku delatnost
Podaci firme ::::.
Oračka 11
Zemun, 11080
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Grafička i tekstilna produkcija

Trake, Akreditacije, Kartice, Majice, Duksevi, Dresovi, Uniforme,
Solje, Torbe, Kese, Fascikle, Lanyards, ID, Tshirts, Textile, Mouse Pads,
Mugs, Jerseys, Bags, Caps, Sweaters, Badges, Promo Gifts...
Podaci firme ::::.

service description:

Izdavačko-grafičko preduzeće "ILIJANUM" štampa sve vrste poslovnih obrazaca i knjiga, bavi se izdavačkom delatnošću i pruža ostale grafičke usluge.

Radimo ofset štampu do formata A2, izrada svih vrsta obrazaca, poslovnih knjiga, kartica, školskih svesaka mekog i tvrdog poveza, carinskih obrazaca, knjižica (štednih, radnih, zdravstvenih), knjiga, časopisa, brošura, kataloga, priprema za štampu, grafički dizaјn, grafička dorada, numeraciјa, štancovanje, bigovanje. Vršimo usluge izdavačke delatnosti.

Osnovni principi rada su: maksimalan kvalitet, minimalne cene i visok nivo poslovnosti.

"ILIJANUM" јe osnovan 1993. godine i ne spada u mnoštvo privatnih preduzeća tipičnih za društva traniziciјe čiјi јe јedini cilj sticanje enormno visokog profita u kratkom roku.

Kao ozbiljan privredni subјekt sa dugoročnom perspektivom, "ILIJANUM" stalno ulaže u proširenje materiјalne osnove. Rezultat takvog poslovanja јe izgradnja proizvodno-poslovnog obјekta sa oko 800 m2 korisne površine uz stalno proširenje obima proizvodnje.
Podaci firme ::::.

Laćarak, 22221
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Izdavanje knjiga, imenika i adresara
Podaci firme ::::.
Vlajkovićeva 11
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Zastupanjem i veleprodajom svih vrsta ambalažnih materijala od prehrambene do farmaceutske industrije sa bakro i flekso štampom. Materijali koji se nalaze u primeni su PP, PE, PET, CELLO, PAP, PA, AL...
Izdavaštvom (Udžbenici za predškolsko)
Maloprodajom i veleprodajom školskog i kancelarijskog pribora, koji možete naći u našem maloprodajnom objektu Knjžari AMOR
Podaci firme ::::.
VRTLARSKA 27
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

Kategorije:

service description:

Preduzeće za izdavaštavo, marketing i posredovanje “AGM knjiga”d.o.o. iz Beograda – Zemuna, osnovano je 2005 godine sa ciljem da obogati tržište sa stručnom literaturom iz građevinarstva, arhitekture, mašinstva i elektrotehnike.Preduzeće je od samog početka počelo sa distribucijom stručne literature domaćih izdavača, kako u Srbiji tako i u zemljama u okruženju: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

U međuvremenu počinje sa izdavanjem stručne literature iz navedenih oblasti a prvenstveno iz građevinarstva.
U saradnji sa autorima, akcenat se daje praktičnim knjigama. Da bi još bolje upotpunili našu stručnu literaturu krenuli smo i sa uvozom stručne literature iz Hrvatske iz oblasti građevinarstva, arhitekture i mašinstva, što je naišlo na dobar odjek kod naših građevinskih i mašinskih inženjera.
Podaci firme ::::.
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 88
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Izdavač časopisa HAUS BAU i magazina KUHINJE I KUPATILA
Podaci firme ::::.

Novi Beograd, 11070
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

ŠTAMPARIJE

Facebook