Podaci firme ::::.
Tomaša Jeza 15
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 064 1739 062
Fax: 011 2430 283
Mapa

Tržišna marka:

  • Goldyco
  • Mitsubishi Electric
  • Mitsubishi heavy industries

service description:

“GOLDYCO-CLIMA”D.O.O.


“Goldyco-clima”d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Ulica Tomaša Ježa br. 15 je preduzeće sa 19-godišnjim iskustvom u segmentu projektovanja, inženjeringa, konsaltinga, izvođenja radova i montaže mašinskih instalacija klimatizacije, ventilacije, grejanja, hlađenja kao i termotehničkih postrojenja na velikom broju reprezentativnih objekata širom države i regiona. Pomenućemo samo neke: “ Velefarm” u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, “Hotel M”-Beograd, “Takovo”-Gornji Milanovac, “Hotel Šumadija”-Beograd,
“Kulska banka”-Kula, “Bioskop Roda”-Beograd, “ Publik”-Valjevo, “Vero III” – Beograd, “Megatrent”- Novi Beograd, “ Fon”-Beograd, “ Hotel Prestiž”-Beograd, “SC Kovilovo”, “PTT”-Prokuplje, “Soko-štark”-Beograd…

“Goldyco-clima”d.o.o. je u istom vremenskom periodu konstantno prisutna kao najpouzdaniji ovlašćeni uvoznik i distributer jednog od svetskih lidera u proizvodnji klima opreme i uređaja - “MITSUBISHI ELECTRIC” i “MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES”. Dosledno poštovanje rokova isporuke i montaže opreme, poštovanje garantnog roka kao i obezbeđen servis su garant uspešnosti i sveg čvršćeg pozicioniranja “Goldyco-clime”d.o.o. na domaćem kao i na tržištima regiona.
Kako bi obezbedili kontrolu nad svim segmentima izvođenja mašinskih instalacija klimatizacije i ventilacije, “Goldyco-clima”d.o.o. je zasnovala partnerski odnos sa proizvodno-trgovinskim preduzećem “Aeroklima”d.o.o.Podaci firme ::::.

service description:

Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju "SET" doo osnovano je krajem 2003.g. sa ciljem da obavlja poslove planiranja, projektovanja i izgradnje građevinskih objekata u oblasti visokogradnje, od stambenih do poslovnih i industrijskih objekata, oblasti niskogradnje, od puteva do složenih infrastrukturnih objekata, te u oblasti hidrogradnje. Firma je od samog početka startovala sa velikim entuzijazmom i ambicijom, trenutno iza sebe ima veliki broj uradjenih i izvedenih projekata.

Krajem 2008.g. preduzeće ima 80 zaposlenih i unutar njega su se organizaciono formirale tri celine- tri sektora: Sektor Inžinjeringa, Projektni biro i Administrativni sektor.

U Projektnom birou radi preko 20 inženjera i tehničira koji su u mogućnosti da izrade projektnu dokumentaciju za izgradnju svih vrsta građevinskih objekata (visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje)

U sektoru izvođenja pored inženjera i tehničara koji organizuju radove, rade građevinski radnici svih profila (zidari, tesari, armirači), rukovaoci građevinskih mašina, vozači, pomoćni građevinski radnici. Broj stalno zaposlenih u ovom sektoru je oko 40. U toku građevinske sezone kroz prijem sezonske radne snage ili uključenje podugovarača broj angažovanih radnika na objektima koje gradi ovaj Sektor značajno se uvećava i dostiže i do 250 i 300 radnika.

Mi smo u mogućnosti da vam pruzimo ponudu ključ u ruke – od ideje i plana, zajedno sa vama do realizacije.

vaše slike:

Biro za projektovanje
Fontane
Građevinarstvo
industrijski objekti
inženjering
izgradnja industrijskih objekata
izgradnja poslovnih objekata
Izgradnja poslovnih prostorija
izgradnja stambenih objekata
Izgradnja stambenih prostorija
izvođenje građevinskih radova
izvođenje objekata kulture
Podaci firme ::::.
Drinčićeva 23
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/218-2555
Fax: 011/218-1313
Mapa

Kategorije:

service description:


Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"MBA" - Institut za poslovna istraživanja ostvaruje različite vrste aktivnosti, od kojih su najznačajnije:

- izrada naučnih i stručnih projekata
- konsalting
- izdavačka delatnost
- edukacija kadrova koji rade u bankama, privredi, drugim oblicima organizovanja biznisa i institucijama.

U ostvarivanju svojih aktivnosti Institut sarađuje sa najeminentnijim domaćim i inostranim stručnjacima za pojedine oblasti i institucijama. Institut je član Nacionalnog odbora, a time i Međunarodne trgovinske komore sa sedištem u Parizu, čime je stekao pravo učešća u radu svih njenih komisija i radnih tela.

Institut ostvaruje i veoma značajnu i uspešnu saradnju sa brojnim univerzitetima, fakultetima, institutima i drugim relevnatnim institucijama iz celog regiona, plasirajući svoje usluge na ovom, izuzetno značajnom tržištu. Rešenjem Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije od 19. novembra 2010. godine, Institut je dobio saglasnost za organizovanje obuke za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Ove osnovne aktivnosti Instituta uslovile su i njegovu organizacionu strukturu, koju čine sledeći centri:
- Centar za edukaciju
- Centar za projekte
- Centar za izdavačku delatnost
Podaci firme ::::.

service description:

NORTH Engineering d.o.o. se bavi projektovanjem, inženjeringom, izvođenjem, istraživačko-razvojnim radom i obradom podataka u oblasti građevinarstva. Osnovano je 22. 05. 1990. godine kao preduzeće u privatnoj svojini.

Osnovna delatnost društva je izrada projektno-tehničke dokumentacije objekata visoko i niskogradnje, vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem istih, vođenje stručnih poslova investitora - konsalting, inženjering i izvođenje.

Radnici i saradnici našeg društva učestvovali su u projektovanju i realizaciji kapitalnih industrijskih objekata, stambenih kompleksa, poljoprivrednih i hidrotehničkih objekata, objekata za preradu hrane, javnih objekata, mega i supermarketa i drugih značajnih objekata.

Osim bogatog iskustva i znanja ljudi, tehnologija rada unapređena je i primenom računara i prateće opreme (štampača, plotera, fotokopir aparata, skenera itd.) čiji je rad poduprt snažnim licenciranim softverom širokog dijapazona.


Podaci firme ::::.
Balkanska 36.
Kruševac , 37000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Biro VALIDUS je pionir u Srbiji u poslovima NAPLATE POTRAŽIVANJA u privredi.U proteklom periodu ostvarili smo uspesnu saradnju sa preko 100 klijenata (poslodavaca) i preko 1000 njihovih duznika. Mozemo se pohvaliti veoma visokim procentom uspesnosti naplate(cca:70%).

Preuzimajuci od poslodavaca poslove koji mogu biti dugotrajni,zahtevni i veoma zamorni u procedure naplate potrazivanja,omogucavamo im da se fokusiraju na osnovnu delatnost svojih firmi.Obzirom na nivo,kvalitet i znacaj usluga koje nudimo,cene istih su vrlo umerene.

Nas cilj je da opravdamo poverenje nasih klijenata tj. naplata njihovih potrazivanja,bez narusavanja poslovnih odnosa,kako sa duznikom tako i sa drugim poslovnim partnerima. Dosadasnje iskustvo pokazuje da se u slucajevima naplate potrazivanja,poslovni odnos poverioca i duznika podigne na kvalitativno visi nivo sto iskljucuje ponavljanje istog problema.

Cast,ugled i poslovnu etiku nasih klijenata cuvamo,ali insistiramo na postovanju postignutih dogovora.

Svi podaci iz poslovanja u toku obavljanja aktivnosti naplate potrazivanja imaju tretman poslovne tajne.

Strucnjaci iz ove oblasti tvrde da se ukljucivanjem trece strane lakes resave i ubrzava proces naplate,sto se u nasoj praksi dokazalo kao tacno.

Biro VALIDUS je konceptiran prema uzoru i iskustvima firmi iz Evrope koje se bave poslovima naplate potrazivanja,ali uz uvazavanje domacih uslova poslovanja i pozitivne zakonske regulative,sa koriscenjem dugogodisnjeg iskustva saradnika stecenim na mnogim poslovima u oblasti finansija i poslovnog bankarstva.

Biro VALIDUS pomaze u smanjenju poslovnog rizika i povecanju likvidnosti klijenata. Takodje,spremni smo da ucestvujemo u kreiranju poslovne politike klijenata u delu plasmana robe i usluga,sa ciljem smanjenja rizika naplate potrazivanja.


POSLOVNE AKTIVNOSTI POSREDOVANJA:

- Naplate potraživanja - poboljšanja likvidnosti
- Konsolidacije obaveza - sa poveriocima
- Procene boniteta firmi i smanjivanje rizika poslovanja
- Procene vrednosti firmi - realno pozicioniranje
- Realizacija zaliha robe, ubrzanje obrta kapitala
- Izbora poslovne banke - procena rizika radi nesmetanog funkcionisanja
- Obračun kamata, poštovanje ugovornih i zakonskih obaveza
- Pravnog zastupanja
- Poreske politike
- Izrade biznis planova - korišćenje sredstava fondova
- Savetodavne usluge - u oblasti finansija i komercijale radi adekvatnog obezbeđivanja poslovnih aranžmana u cilju smanjenja rizika poslovanja
Podaci firme ::::.

service description:

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Podaci firme ::::.
Janka Veselinovića 40
Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

Kategorije:

service description:

Konsalting usluge, procena vrednosti kapitala, due Diligence, biznis planovi, korporativno restrukturiranje, upravljanje sredstvima, analize, ostale usluge
Podaci firme ::::.

Novi Beograd, 11070
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"Selena" d.o.o. Beograd osnovano je 17.08.1991. godine. Delatnost preduzeća, od njegovog osnivanja, pa do danas, je ekonomski konsalting.

"Selena" jedno je od prvih privatnih preduzeća u svojoj delatnosti i zapošljava između 5-10 visoko kvalifikovanih radnika u stalnom radnom odnosu. Pored toga, preduzeće angažuje jedan broj spoljnih saradnika, sa kojima ima dugogodišnju saradnju.

U poslednjih par godina, od strane Privredne komore Beograda "Selena" d.o.o. proglašeno je za jedno od deset najuspešnijih preduzeća u delatnosti kojom se bavi.

"Selena" počev od 1992.godine, ovlašćeni je procenitelj za velika, srednja i mala preduzeća, a prema Licenci Ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju Republike Srbije.

"Selena" ovlašćeni je servis provajder Regionalnog centra za razvoj MSP i preduzetništva Beograd, i to u sledećim oblastima konsaltinga:
-finansijsko poslovanje
-marketing i prodaja
-menadžment
-pravna regulativa
-priprema i izrada Biznis plana

U dosadašnjem radu, ostvareni su kontakti sa velikim brojem preduzeća, što je rezultiralo odličnim poznavanjem tržišta i potreba naših klijenata.

Zaposleni u "Selena" su samostalno ili uz pomoć spoljnih saradnika do sada uspešno realizovali 920 projekata, kao i preko 70 seminara iz različitih oblasti ekonomskog konsaltinga.

service description:

Agencija za knjigovodstvene usluge i poslovni konsalting AGN - MITRA
smeštena je u YU Biznis Centru na Novom Beogradu, preko puta Kineske
ambasade, Bulevar Mihajla Pupina 10, visoko prizemlje , lokal 18 i 19, 11070 Novi Beograd.
Vlasnici i osnivači : Grozda i Nikola Vasilev

Delatnost : vođenje poslovnih knjiga za preduzeća, STR, SUR, SZR.
- poreski konsalting
- finansijski konsalting
- ostale usluge
Podaci firme ::::.

Beograd - Stari Grad, 11102
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

service description:

"KEMA INŽENJERING" DOO

IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

KONSALTING

IZVOĐENJE I ZASTUPANJE

SPECIJALNI GRAĐEVINSKI MATERIJALI

SANACIJE U GRAĐEVINARSTVU

HIDROIZOLACIJA
-Hidroizolacija pomoću maltera

OBLAGANJE

SREDSTVA ZA ZAVRŠNU OBRADU
-Industrijski podovi

LEPKOVI GRAĐEVINSKI

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
-Hidroizolacioni radovi
Podaci firme ::::.
Rakovački put 6b
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/559-000
Mapa

Kategorije:

service description:

Lazarević Konsalting je privredno društvo za pružanje usluga iz oblasti:
Računovodstvenog konsaltinga - računovodstvo savremenih kompanija je mnogo više od samog knjigovodstva. Ono obuhvata i računovodstveno planiranje, analizu i kontrolu, kao i složene računovodstvene procene i postupke.
Finansijskog konsaltinga - efikasno upravljanje sredstvima, analiza isplativnosti različitih izvora finansiranja, savetovanje pri donošenju investicionih odluka.
Poreskog konsaltinga - kako da iskoristite poreske olakšice i izbegnete poreske prekršaje.
Podaci firme ::::.

service description:

Privredno drustvo BEOPRENS doo Novi Sad za konsalting i menadžment, osnovano je 2007 godine, prethodno kao knjigovodstvena agencija smo uspešno pružali knjigovodstvene usluge nizu preduzeća i preduzetnika još od 1997. godine.

O NAMA

Vizija nam je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sistemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga, posebno u radu sa stranim kompanijama, pri čemu smo pre svega usmereni na kvalitetne usluge i razvoj dugoročnih odnosa sa klijentima, o čemu svedoči podatak da je veliki broj klijenata sa nama od prvog dana.

Zagovaramo stručnost i individualni pristup specifičnostima svakog privrednog subjekta i nastojimo da pomognemo klijentima kvalitetnim konsaltingom u oblasti finansija, bankarstva i poreza.

Naš cilj je da pružimo maksimalnu podršku klijentu i da, uz potpuno savremen pristup poslovanju, u svakom trenutku budemo u mogućnosti da pružimo kvalitetne informacije potrebne za praćenje i unapređenje poslovanja.

Naša najbolja preporuka su zadovoljni klijenti i njihove uredne poslovne knjige, po ocenama kontrolnih organa.

USLUGE

Računovodstvene usluge se obavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Međunarodnim računovodstvenim standardima, (zavisno od veličine i potreba pojedinog klijenta), propisima o porezu na dodatu vrednost, dohodak i dobit, i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-finansijsko poslovanje u Republici Srbiji i u skladu sa računovodstvenim politikama klijenta.

Računovodstvene usluge obuhvaćaju:

• knjigovodstvene usluge – bruto bilans, glavna knjiga i propisane analitičke evidencije, obračun amortizacije, evidentiranje blagajničkog poslovanja
• porez na dodatu vrednost – kontrola ulaznih računa, obračun PDV, propisane evidencije PDV (knjiga ulaznih i izlaznih računa), usklađivanje sa Poreskom upravom
• tromesečni izveštaji za deviznu statistiku, izveštji na zahtev Republičkog zavoda za statistiku
• godišnji finansijski izvještaji prema srpskim propisima
• popunjavanje obrazaca zahtevanih od strane Narodne banke Srbije u vezi sa kreditima dobijenim iz inostranstva i vlasničkih ulaganja iz inostranstva
• prijava klijenata pri Poreskoj upravi u sastav PDV, dostava dokumenata i obrazaca klijentima, bankama, Poreskoj upravi, Republičkom zavodu za statistiku, deviznom inspektoratu i svim ostalim institucijama prema potrebi
• predaja obaveznih zakonskih obrazaca asistiranje revizorima prilikom revizije finansijskih izveštaja
• asistiranje Poreskoj upravi i drugim telima u postupku kontrole

Usluge koje se pružaju klijentima konstantno se prilagođavaju specifičnim potrebama korisnika, pa je između ostalog moguće:
• voditi glavnu knjigu po kontnom planu koji je uobičajen u Republici Srbiji i po kontnim okvirima klijenata
• vođenje glavne knjige, izrada bruto bilansa i svih propisanih izveštaja na engleskom jeziku
• strukturiranje podataka u računovodstvenom programu u obliku prilagođenom za prenos i dostavu klijentima elektronskim putem
Programska podrška za obradu podataka se kontinuirano nadograđuje kako bi bila u skladu sa novim (i vec postojećim) propisima te kako bi se omogućila izrada izveštaja koji klasifikuju podatke na više različitih načina, kao na primer:
• glavna knjiga koja se vodi istovremeno za različite poslovne godine
• finansijski izvještaji na zahtev klijenata za periode kraće od poslovne godine (dekadna, polumesečna i mesečna) na srpskom i engleskom jeziku
• mogućnost izrade finansijskih izvještaja na nivou celog društva, na nivou profitnog centra, mesta troška te po određenom segmentu unutar navedenih kategorija
• transakcije koje se obavljaju u stranim valutama mogu se evidentirati tako da se kao referentna valuta uzme valuta transakcije, npr. karticu deviznog računa moguće je prikazati i u EUR-ima i u RSD
• finansijski izvještaji takođe mogu da se izrade po kursu i valuti koji su referentni za klijente i/ili njihov organizacioni deo
• pojedine transakcije moguće je istovremeno pratiti u vise kategorija, npr. po partnerima (kupcima/dobavljačima) i profitnim centrima ili u RSD i EUR i slicno.

Računovodstvene usluge obavljamo kako u našem poslovnom prostoru (ako je potrebno koristimo knjigovodstvene programe naših klijenata), tako i u poslovnim prostorijama klijenata (u zavisnosti od potreba i zahteva klijenata).
Osim pružanja kompletnih računovostvenih usluga, za klijente koji imaju svoje računovodstvo obavljamo kontrolu odrađenih poslova, izrađujemo finansijske izveštaje i dajemo uputstva za knjigovodstveno evidentiranje složenijih poslovnih događaja.
Podaci firme ::::.
Danijela 12-16
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011-3090-800
Mapa

service description:

Revizija, konsalting
Podaci firme ::::.

service description:

KOMPLETNE GEODETSKE USLUGE KOD IZGRADNJE OBJEKATA VISOKO I NISKO GRADNJE, IZRADA KATASTARSKO-TOPOGRAFSKIH PLANOVA,UCRTAVANJE OBJEKATA, SNIMANJE PODZEMNIH INSTALACIJA
Vladike Ćirića 24/lV/16
Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 064 353-50-00
Mapa

service description:

REDUZEĆE EKOMARKET NET PRUŽA SLEDEĆE VRSTE USLUGA U OBLASTI KONSALTINGA U UPRAVLJANJU OTPADOM.

- DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE,
TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
- IZRADA DOKUMENTACIJE, RADNIH PLANOVA I ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT OTPADA.

- IZRADA DOKUMENTACIJE, RADNIH PLANOVA I ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I/ILI ODLAGANJE OTPADA.

- IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM.

- IZRADA RADNOG PLANA POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM.

- IZRADA PROJEKATA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM.

- ZAHTEVIMA ZA ISPUNJENJE OBAVEZA U POGLEDU USAGLAŠAVANJA PREDUZEĆA SA ZAHTEVIMA ZAKONSKIH PROPISA IZ OBLASTI RECIKLAŽE.

- IZRADA PROJEKATA, STUDIJA IZVODLJIVOSTI I BIZNIS PLANOVA U OBLASTI RECIKLAŽE.

- PIŠEMO PROJEKTE ZA VAS ZA KONKURISANJE KOD DOMAĆIH ILI STRANIH DONATORA, ZA KREDITNA ILI PROJEKTNA SREDSTVA.

- PIŠEMO PROJEKTE ZA UDRUŽENJA IZ OBLASTI, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, RECIKLAŽE I ZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI RECIKLAŽE.
Podaci firme ::::.
Kopitareva 19
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Društvo za konsalting i menadžment.
Podaci firme ::::.

service description:

Agencija "STEEL Inženjering" postoji od 03.12.2009 godine. Sačinjavaju je dva zaposlena diplomirana inženjera mašnstva: Elizabeta Jovanović i Stana Erkić. Posedujemo višegodišnje iskustvo u aktivnom bavljenju poslovima projektovanja i organizovanja radova na izradi i montaži uredjaja i objekata koje isprojektujemo. Posedujemo potrebne licence za projektovanje i izvodjenje radova.

Aktivnosti agencije "STEEL Inženjering" se odvijaju u dva pravca:

1. Projektovanje i / ili posredovanje pri izradi i montaži uredjaja unutrašnjeg transporta.
- teretni liftovi,
- teretne platforme,
- pokretne platforme
- transporteri
- trakasti,
- transporteri
- valjčasti,
- tehnoloske transportne linije
- kranovi,
- konzolne dizalice,
- portalne dizalice,
- čelične konstrukcije (montazne hale, krovne konstrukcije,ograde i sl.)
- drobilice.

2. Projektovanje, distribucija i montaža opreme za opremanje skladišta i magacina:
- paletni regali,
- policni regali,
- pregradni zidovi,
- zaštitnici,
- zaštitne mreže i sl.

Osim toga obavljamo i usluge konsaltinga i nadzora, kao i demontažno montažne radove na regalnim skladištima.

"STEEL Inženjering"
Trg topolivaca 4, 34000 Kragujevac

Facebook