Network Media

Podaci firme
Bl. Parovića 1
Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

Kategorije:

service description:

Organizator poslovnog savetovanja poljoprivrednika.

Ključno je postići efekat jedinstvenosti, da koisnici daju prednost određenom brendu zbog toga što im se dopada i da kupe baš taj, a ne neki drugi brend.

Dakle, šta god to bilo, važno je pronaći način da se brend učini različitim u odnosu na druge brendove, odnosno izuzetnim i prepoznatljivim, i da to ljudima
bude važno. Još jedan način za postizanje ovoga je da brend učinite poželjnim, lako isporučivim i drugačijim od ostalih brendova, jer ljudi žele da jedan brend sadrži sva tri aspekta kako bi mogao da održi svoje „obećanje“ i da to bude nešto što ne mogu dobiti nigde drugde.

Ljudi često misle da korporativni brend čini samo ime kompanije, logotip ili ljudi koji se pojavljuju u advertajzing kampanjama i promocijama. U stvarnosti, korporativni brend su sve ove stavke zajedno i još mnogo toga. Kompanija mora da se fokusira na očekivanja potrošača u razvijanju korporativne strategije brenda, koja pokreće filozofiju, komunikaciju i procese koji se vezuju za iskustva potrošača. Kada kompanija objedini percepciju brenda sa zahtevima potrošača, sposobna je da stvori izvanredne brendove.

Vođstvo korporacije mora da preuzme vlasništvo nad brendom zbog toga što direktor, koji je ultimativno odgovoran za brend kompanije, ili stvara ili gubi vrednost brenda uvek kada kompanija komunicira, bilo interno ili eksterno. Bilo da su u pitanju advertajzing, PR, članci ili interna korporativna e-mail korespondencija, pozitivna komunikacija će požnjeti pozitivne reakcije, dok
će negativna komunikacija učiniti suprotno.

Brending mora biti viđen kao investicija, a ne kao trošak. S tim u vezi, komunikacioni program mora da poseduje specifične ciljeve uokvirene predviđenim povratkom investicije.

Ciljevi ulaganja bi trebalo da budu dugoročni - od tri do pet godina. Kompaniji je realno potrebno tri godine pre nego što ostvari značajnije rezultate, i najmanje pet godina pre nego što dostigne maximum.

Marketing Team : marketing@networkmedia.rs