Podaci firme ::::.

Novi Beograd, 11070
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Od osnivanja 2000. godine, integracijom delova kompanija Zeneca i Novartis, koji su se bavili inovacijama i proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja, Syngenta je danas postala najveći proizvođač sredstava za zaštitu bilja u svetu, i uopšte u agrobiznisu, jer poseduje i značajan udeo na tržištu semena ratarskih useva, povrća i cveća.

Sa preko 60 registrovanih preparata za različite namene u zaštiti bilja i javnoj higijeni, Syngenta je značajan partner poljoprivrede u Srbiji. Svima koji to žele na raspolaganju su i kvalitetni i viskoko rodni hibridi kukuruza, suncokreta, šećerne repe, uljane repice, povrća i cveća.

Naša sredstva za zaštitu bilja su proizvodi visoke tehnologije i visoke efikasnosti, pri čemu u isto vreme zadovoljavaju i najstrožije standarde u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Svi preparati koji dolaze i do srpskog seljaka, nalaze se u rukama evropskih i američkih farmera. Ne postoje naši proizvodi za manje ili više značajna tržišta, za male i velike zemlje.vaše slike:

Poljoprivreda
poljoprivredne kulture
prodaja semenske robe
Ratarstvo
Podaci firme ::::.

service description:

Poljoprivredna apoteka
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Agrovrt je firma koja se bavi zasnivanjem i održavanjem travnjaka, uređenjem vrtova, planiranjem i ugradnjom sistema za navodnjavanje.

Pored toga bavimo se i :

krčenjem i čišćenjem nepristupačnih terena
prodajom i sadnjom četinara
proizvodnjom začinskog i lekovitog bilja
zaštitom biljaka od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova
suzbijanjem mahovine u travnjacima
osnovnom i dopunskom ishranom biljaka
orezivanjem biljaka i šišanjem živića
sakupljanje lišća mašinskim putem
vršimo aeraciju i češljanje travnjaka u cilju postizanja visokog kvaliteta trave
u zimskom periodu vršimo vezivanje četinara kao i čišćenje dvorišta od velikih snegova


Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Sredstva za zastitu bilja

Zastupanje, uvoz i distribucija (na veliko i malo) sredstava za zaštitu bilja (pesticida) iz paleta vodećih svetskih proizvođača.

Podaci firme ::::.
Bulevar Mihajla Pupina 6
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/422-680
Mapa

service description:

Proizvodnja, uvoz, izvoz, promet i zastupništvo u oblastima sredstava za zaštitu bilja, semenske robe, opreme za prskanje i ostalih potrepština koje se koriste u poljoprivredi.

* PROMET PESTICIDA, VEŠTAČKIH DJUBRIVA, SEMENSKE ROBE I POLJOMEHANIZACIJE


PROIZVODNJA:

* INSEKTICIDI
* HERBICIDI
* FUNGICIDI
* RODENTICIDI
Podaci firme ::::.

service description:

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE PARKOVA, BAŠTA I DVORIŠTA

Preduzeće "ROSE GARDEN" nudi sve vidove saradnje, od mesečnih ugovora za održavanje Vaših zelenih površina, do povremene kontrole i lečenja biljaka. Stručni radnici ovog preduzeća pod nadzorom direktora spremni su da odgovore na sve Vaše zahteve i da garantuju da će radovi biti izvedeni stručno, kvalitetno i u najkraćem vremenskom roku. Delimo sve vrste besplatnih stručnih saveta.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Chemical Agrosava se bavi istraživanjem i razvojem novih preparata, formulacijom pesticida u tečnom, granularnom i praškastom obliku. Analitička laboratorija, proizvodnja plastične ambalaže, štamparija, magacinski kapaciteti za sirovine i gotove proizvode i visokoobrazovni stručni tim čine zaokruženu celinu. U sklopu Chemical Agrosave, od 2009. godine, u funkciji je najsavremeniji pogon za sušenje i doradu semena.

Proizvodi, usluge:
herbicidi
fungicidi
insekticidi
sredstva posebne namene
tretman semena i sadnog materijala
folijarna hraniva
itd
Podaci firme ::::.
Bulevar Mihajla Pupina 6
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

Kategorije:

service description:

Zaštita bilja
Adama je jednostavni globalni brend koji predstavlja naše nasleđe, naš indentitet fokusiran na poljoprivrednika i našu svrhu da stvara jednostavnost za poljoprivrednike i poljoprivredu.

Herbicidi, fungicidi, insekticidi, regulatori rasta.

Poljoprivrednici širom sveta cene našu iskrenost, profesionalnost, pouzdanost, a naš cilj je da im ponudimo ono što im je zaista potrebno. Rešenja.
Teodora Drajzera 9
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011 266-00-49
Fax: 011 266-00-79
Mapa

Kategorije:

service description:

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu - sa internet prezentacije :


Institut za zaštitu bilja je savremena naučno istraživačka institucija - istraživačko razvojni institut, koji se naslanjajići se na 65 godina dugu tradiciju bavi širokim spektrom delatnosti iz oblasti zaštite bilja - naučno istraživačkim radom kao drugim stručnim poslovima . Institut u svom sastavu ima četiri istraživačka odseka u kojima radi 19 doktora nauka.

Usluge

Biološka i fizičko- hemijska ispitivanja fungicida, insekticida i herbicida – u cilju dobijanja ( obnove i proširenja ) stalne dozvole za promet - po ovlašćenju Ministarsva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Biološka i fizičko- hemijska ispitivanja sredstava za ishranu bilja u cilju dobijanja (obnove i proširenja) stalne dozvole za promet - po ovlašćenju Ministarsva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede
Podaci firme ::::.

Novi Beograd, 11070
Srbija
Tel.: 011 3093 400
Fax: 011 3093 417
Mapa

service description:

BASF zaštita bilja

Kao pouzdan partner, kompanija BASF Srbija nudi inovativne herbicide, fungicide i zoocide. Naši proizvodi i usluge pomažu poljoprivrednicima da poboljšaju prinose i kvalitet svojih proizvoda.


EKO PACK
ekološka ambalaža
Jednostavnija i sigurnija primena sredstava za zaštitu bilja

ECO PACK omogućava bezbedno rukovanje sredstvima za zaštitu bilja - nema rizika od kontakta sa pesticidima


BASF SISTEM dodataka betonu

* Aditivi za transportne betone
* Aditivi za prefabrikovane betonske elemente
* Aditivi za proizvodnu behatona (MCP)

Podaci firme ::::.
Omladinskih Brigada 88b/6
Novi Beograd, 11070
Srbija
Tel.: 069 20 70 228
Fax: 011 2070 228
Mapa

Kategorije:

service description:

UDRUŽENJE INOSTRANIH PROIZVOĐAČA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U SRBIJI - SECPA i POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SOMBOR

BEOGRAD - Udruženje stranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja pozvalo je nadležne da što pre u potpunosti primene novi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, jer njegovo odlaganje ima veoma negativan uticaj na zdravstveno stanje građana Srbije.


Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"BCP" je osnovana u Belgiji 1987. godine, i ubrzo postaje "Belchim Benelux" nakon ekspanzije u Holandiju i nastavlja svoj rad pod imenom "Belchim Crop Protection".

Godina za godinom, kompanija je bila primarno orjentisana i fokusirana na specijalizovane proizvode za zaštitu bilja: povrće, krompir, vinova loza i širenje poslovanja na Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Španiju, Portugaliju, Italiju i Nordijski i Baltički region.

2012. "Belchim Crop Protection" osniva kćerku kompaniju u Srbiji, prvu kancelariju izvan Evropske Unije. "Belchim Crop Protection Srbija" u sklopu "Belchim Crop Protection West Balkans" se razvija, registruje i distribuira sopstvene proizvode, kao proizvode svojih partnera "ISK" -Ishihara Sangyo Kaisha LTD i "FMC" Corporation USA.

"Belchim Crop Protection" je u suvlasništvu 2 globalne R&D kompanije "ISK" pridružni član ECPA i američke kompanije "FMC", time "Belchim Crop Protection" postaje ovlašćeni uvoznik i distributer "ISK" Ishihara Sangyo Kaisha LTD proizvoda za zemlje Zapadnog Balkana.

"Belchim CP" ima veliki interes za poštovanje intelektualnog vlasničkog prava i strogo se pridržava pravnog okvira zemalja u kojima posluje u skladu sa pravilima koje propisuje Evropska Unija. Kao kompanija koja ima korene u EU okruženju, "Belchim Crop Protection" nudi proizvode registrovane u Evropskoj uniji, Anex 1.

"Belchim Crop Protection" je osnovala kompaniju u Hrvatskoj u novembru 2011. koje je od 1. Januara 2014. deo CROCPA udruženja.
Podaci firme ::::.

service description:

STRUČNE USLUGE U POLJOPRIVREDI I VOĆARSTVU
POSMATRANJE KRETANJA BOLESTI I ŠTETOČINA U POLJOPRIVREDI I VOĆARSTVU
SAVETOVANJE U SLUČAJEVIMA BOLESTI I ŠTETOČINA U POLJOPRIVREDI I VOĆARSTVU

Cilj nam je da proizvođač dobije pravu informaciju u pravo vreme da bi lakše mogao da donese odluku o tome koje mere će mu dati najbolji efekat za njegovu proizvodnju u tom momentu. Saveti se zasnivaju: na principima dobre poljoprivredne prakse (GlobalGAP) i opštim načelima integralne proizvodnje. To podrazumeva da su svakoj preporuci za upotrebu pesticida predhodile preventivne agrotehničke mere od strane proizvođača. Sama preporuka upotrebe pesticida će biti data ukoliko je brojnost štetnog organizma prešla prag štetnosti ili će na osnovu modela za prognozu, iskustva i predviđenih meteoroloških uslova on to učiniti u narednom periodu.

Podaci firme ::::.

service description:

TRGOVINA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, REPROMATERIJALA, POLJOMEHANIZACIJA
Podaci firme ::::.
Kucurski put bb
Vrbas, 21460
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Poljoprivreda:
Ispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja.
Posredovanje u prodaji
Trgovina zrnastim proizvodima.
Podaci firme ::::.
Slavka Krupeza 6.
Čačak , 32100
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Proizvodnja semenske robe,bio ishrane,sistemi za zalivanje,plastenika,zastita biljka.
Podaci firme ::::.
Tadeuša Košćuška 56
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

service description:

DELATNOST
Privredno društvo "Agrovojvodina – Komercservis" a.d. Novi Sad, obavlja široki spektar delatnostikao što su:

spoljna trgovina proizvodima
trgovina na veliko proizvodima
trgovina na malo proizvodima
posredovanje u prodaji proizvoda
usluge u spoljnotrgovinskom i malograničnom prometu
javno carinsko skladište
itd


Osnovna delatnost poslovnog sistema "Agrovojvodina – Komercservis" je spoljna trgovina. Na strani uvoza to je uvoz:

mineralnih đubriva
sredstava za zaštitu bilja
komponenata za stočnu hranu, minerala i vitamina
kancelarijski nameštaj vrhunskog kvaliteta
šumska vitla
sredstva za fumigaciju
sredstva za sterilizaciju
traktori
baštenski program (GARDMAN - Velika Britanija)
poljoprivredne mašine
Pored toga, Komercservis neguje tradiciju povezivanja sa poljoprivredom u proizvodno – aranžmanskim odnosima.
Podaci firme ::::.

service description:

Naučno-istraživačka organizacija
Unapredjenje biljne proizvodnje
Unapredjenje stočarkse proizvodnje
Zaštita bilja
Planiranje u poljoprivredi
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

* Izrada Akta o proceni rizika;
* Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
* Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije;
* Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
* Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova;
* Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena;
* Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
* Merenja i atestiranja;
Podaci firme ::::.
Trebevićka 29
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/754-8452
Mapa

Kategorije:

service description:

zaštita bilja
predstavnici firme Stockton

Facebook